Monthly Archives: June 2018

  • 0

Mikä on elämän tarkoitus?

Category : Uncategorized

Kävelemällä läpi elämän todellisuuden ja uskomusten voimme myös katsoa sisään intialaiseen kulttuuriin ja heidän elämänfilosofiaansa. Ottakaamme elämän mittainen matka selvittääksemme elämän tarkoituksen.

Kun ajattelemme elämää ja sen realiteetteja, on kolme tapahtumaa esimerkiksi syntymä, miten elimme ja lopulta jätämme fyysisen maailman. Koko ihmiskunta on utelias ratkaisemaan elämän arvoituksen, mikä tarkoittaa elämistä maailmassa. Jokainen haluaa saada vastauksen kysymykseen ”Mikä on elämän tarkoitus?” Onko se elää, tehdä työtä ja kuolla vai onko jotakin enemmän kuin vain tämä. Kun saavutamme muutaman vuoden iän, alamme huomata ja hämmentyä maailman todellisuudesta ja uskonnon henkisyydestä. Usein uskomme, että uskonto ja rituaalit ovat seurausta siitä perheestä ja yhteiskunnasta, jossa elämme. Näin siksi että ihminen on kokonaisuus, jossa on keho, mieli ja äly. Pidämme hyvää huolta kehostamme kodin, sosiaalisten tai poliittisen hyvinvoinnin takia, mutta on aikoja, jolloin laiminlyömme oman sisäisestä itsestämme, hengestä tai sielusta huolehtimisen.

Ihminen on menestyksekkäästi tutkinut maapallon, valtamerten ja avaruuden fyysisiä ulottuvuuksia, mutta on vähemmän keskittynyt itsensä ymmärtämiseen ja elämän tarkoituksen löytämiseen. Jos mietimme sitä, miten meistä tuli niin menestyksekkäitä fyysisessä maailmassa, tulemme tajuamaan, että se on tietoa tai Gyania. Gyan tai tiedon saavuttaminen ovat ihmiselämän päätarkoitus. Tieto tarkoittaa tässä yhteydessä atma gyania (itsetuntemusta), koska kun lähdet tästä maailmasta ilman itsetuntemusta, olet epäonnistunut tarkoituksen saavuttamisessa. Saavuttaakseen tämän tiedon ihmisten pitäisi elää hyvin puhdasta elämää.

Henkimaailma tai uskonto ovat hyvin monotheettisiä ja polytheettisiä luonteeltaan. Jos yritämme ymmärtää elämän tarkoituksen hinduismin valossa, huomaamme, että hinduismissa on monia jumaluuksia ja arvostettuja jumalia, hindujen Brahma, Vishnu ja Shiva, joita pidetään elämän luojina yhtä lailla kuin tuhoajina. Vaikka hinduismissa on monimutkainen kosmologia, se todella rohkaisee neljään universaaliin tavoitteeseen, jotka muovaavat elämän merkityksen: dharma, artha, kama ja moksha. Lue lisää stellanmatkassa.com

Dharma
Tarkoittaa hyvettä, moraalia ja velvollisuutta. Dharma on yksi neljästä käsitteestä, jotka antavat elämälle merkityksen hinduismissa. Dharma on erilainen jokaisella ihmisellä, koska hindulaisilla on monia määräyksiä, jotka ovat täysin riippuvaisia monista tekijöistä, kuten sosiaalisesta asemasta tai kastista, iästä ja sukupuolesta. Siinä mielessä Dharma edustaa hyvin hindulaisuuden monimutkaista luonnetta, vaikka se on universaali konsepti jokaiselle hindulaiselle, Dharma toimii eri tavalla jokaisella ihmisellä, jonka muokkaa erityiset olosuhteet.

Artha
Artha tarkoittaa menestystä sen lisäksi, että pitää harjoittaa hyveellistä elämää, niin pitää saavuttaa tietyt sosiaaliset ja henkilökohtaiset velvoitteet. Hindu –koulu pyrkii menestykseen kaikissa toiminnoissa. Artha rohkaisee vaurauden saavuttamista laillisin keinoin.

Kama
Hindulaisten pitäisi etsiä myös Kamaa tai mielihyvää. Kama viittaa erilaisiin mielihyviin, estetiikasta kuten taiteiden, musiinkin, kirjoittamisen ja tanssin nauttimiseen aina seksuaaliseen mielihyvään asti. Kenties parhaiten tunnettu julkaisu, joka selittää kaman periaatteen, on Kama Sutra, joka on opas rakkauteen, perhe-elämään, seksuaaliseen aktiivisuuteen ja mielihyvään.

Moksha
Yksi hindulaisuuden tärkeimmistä käsitteistä on moksha, lopullinen päämäärä, johon hindulaisen pitäisi pyrkiä koko elinaikansa. Koska jälleensyntyminen on perustavaa laatua oleva uskonnon puoli, uudelleen syntymisen kierre päättyy mokshaan. Hindu, joka pidättäytyy haluista ja sen sijaan saavuttaa valaistuksen, voi saavuttaa mokshan.